Publikace Ready do školy

Soubor sešitů Ready do školy je určen dětem, rodičům a pedagogům jako jedna z možností podpory dětí v jejich rozvoji při přechodu z mateřské školy do základní školy.

Sešity pokrývají vzdělávací oblasti podle Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání, dále oblast emoční inteligence a hodnot. Rozvíjejí intelektuální a praktické schopnosti a dovednosti dětí, prohlubují poznávání okolního světa.

V čem je publikace unikátní?

Nabízí možnost učit se novým věcem v souvislostech. Bloky na sebe navazují a doplňují se.

Úkoly jsou zaměřeny na klíčové kompetence v oblasti školní připravenosti. Pracovní listy obsahují úkoly na tvořivost, kritické myšlení, fyzickou zdatnost, schopnost starat se o sebe a logicky přemýšlet. – Důraz je kladen na pozitivní vztah dítěte k přírodě.

Publikace umožňuje nácvik emočních a sociálních dovedností. Dítě během práce poznává samo sebe a pracuje na porozumění vlastním emocím. Díky tomu poté lépe porozumí světu kolem něj.

Zadání podněcuje dítě k aktivnímu postoji k životu.

Opakující se prvky dítěti pomohou fixovat získané dovednosti. Dítě se díky poznatkům zmíněných v nových souvislostech učí vidět věci z různých úhlů pohledu.

Ke všem úkolům je možné se kdykoli vrátit.

Sešity obsahují interaktivní prvky jako např. videa přes QR kódy apod.

Sebevědomé a zvídavé dítě se sociálním cítěním může vyrůst pouze v prostředí, které mu nabídne důvěru, lásku a bezpečí, ale zároveň i životní výzvy a podněty. Nabyté dovednosti, zkušenosti a schopnosti jsou základnou pro šťastný a smysluplný život, pro pozitivní přístup k životu a optimismus.

Získané dovednosti z dostatečně stimulujícího prostředí dítě zúročí v učení a může je prezentovat ve formě nových nápadů a originálních myšlenek.

Přeji si, aby dětem byla tato publikace nejen nápomocná v přípravě na další etapu jejich života, ale aby díky ní strávily smysluplný čas s lidmi, které mají rádi.

Všem čtenářům pak přeji, aby jim publikace poskytla nové zážitky při objevování světa plného barev a emocí.

Pamatujte si, že tím nejdůležitějším aktérem v životě vašich dětí jste vy – pokud se vám nepodaří zvládnout citovou stránku osobnosti dítěte, pak nedostatek emoční a sociální inteligence vystaví dítě v životě mnoha problémům.
Je důležité si uvědomit, že děti často neposlouchají, co jim říkáme, ale velmi dobře vnímají, jak se chováme…

Vyprodáno!


Velmi nás těší Váš zájem, který předčil naše očekávání. Momentálně máme v našem e-shopu zcela vyprodáno a těšíme se na další vydání. Poslední kusy publikace můžete objednávat u našich partnerů jako je Luxor.cz, Megaknihy.cz, apod. Děkujeme!

This will close in 0 seconds